Vergoeding door werkgever

Ik kan voor jou, na het kennismakingsgesprek en het vaststellen van jouw werk/leerdoel, een verklaring maken, die je bij je leidinggevende kunt inleveren als aanvraag  voor vergoeding  van dit traject.

Eens in de zoveel tijd heb ik dan, slechts na jouw schriftelijke toestemming, overleg met de bedrijfsarts.  Dit wordt vaak als zeer steunend door cliënten ervaren.

Besef dat er nauwelijks een scheiding is tussen jou, als privé persoon en jou, als professional, soms zouden we willen dat dat zo was,  vooral als er vervelende zaken spelen, maar is helaas niet zo. Als er iets heel verdrietigs privé is gebeurd, is het nauwelijks mogelijk dat thuis te laten en kun je daar op je werk last van hebben. Soms kan werk fungeren als welkome afleiding. Andersom als je een conflict hebt je werk, heeft dat vaak invloed op je stemming thuis. En gelukkig maar : we zijn geen robots.

En: het is in positieve zin ook zo.

Lekker aan het werk betekent dat er energie gaat stromen en dat je blijer bent en vaak ook minder moe. En omgekeerd: als de boel thuis lekker loopt, ben je meer belastbaar op je werk.

Besef dat een zieke werknemer het bedrijf, de organisatie veel geld kost en dat de werkgever erbij gebaat is dat jij zo snel als mogelijk weer aan de slag bent in elk geval gedeeltelijk.

Zowel voor de zakelijke, financiële kant van de zaak, als ook in persoonlijke, menselijke kant van de zaak.

Daarnaast blijkt het vaak zo te zijn dat ook binnen de werksituatie een oorzaak ligt, van de klachten die cliënten hebben.

Voor jezelf is het van belang zo snel als kan, maar niet eerder dan dat, weer de draad op te pakken. Voor bijna iedereen geldt dat hoe langer je thuis blijft, hoe hoger drempel wordt om terug te gaan.