Blended aanpak

In de praktijk staat de “blendend aanpak” voor  d.w.z. dat er naast de face-to-face-sessies ook eens in de week mailcontact is. Uit ervaring en onderzoek blijkt dat dit het bewustwordingsproces versnelt. Van tevoren wordt afgesproken wat het meest passend is.

Vaak is een eerste periode nuttig om een aantal zaken in je leven te registreren. Hiervoor gebruiken we formulieren, die eenvoudig in te vullen zijn.

 

Het bewustwordingsproces is vaak een lastig, tijdrovend en regelmatig pijnlijk proces. Er wordt gevraagd stil te staan bij zaken die je liever vermijdt of die je al heel lang vermeden hebt. En daar heb je vaak genoeg reden(en) toe.

Mogelijk is dat je, als cliënt, een reactie schrijft op de sessie de je hebt gehad.  Hierin kan je melden wat het je heeft opgeleverd, en wat je de volgende keer wil aanpakken.

Ook wordt er, wanneer dat passend is, gewerkt met huiswerkopdrachten en daarvan doe je per mail verslag. Ik zal reageren op jouw mail, met reflectie of tips of nieuwe opdracht en meestal op dezelfde dag.